Vi har tagit fram en metod för att skapa ljusbågssäkra arbetsplatser. Metoden består av ett antal steg, från förstudie till implementering. Målet är att minimera ljusbågsfaran genom bland annat kartläggning, riskminimering och visualisering med skyltning och varselmärkning. Utöver det arbetar vi fram organisatoriska krav och hjälpmedel så som rutiner för personlig skyddsutrustning och riskhanteringsmetoder. För att få en ökad förståelse för ljusbågsfaran och säkra beteenden hos de anställda utför vi informationskampanjer, utbildning, säkerhetsgenomgångar och praktisk träning.

En stor del de elolyckor som inträffar sker på arbetet och det är strömgenomgång som utgör majoriteten av dessa. Det är också strömgenomgång som fått störst fokus när det gäller elsäkerhetsarbetet.
Varje år inträffar dock ett antal arbetsplatsolyckor orsakade av ljusbåge som leder till svåra brännskador och bestående men för arbetaren. Utöver det kan det även få katastrofala följder för företaget såsom straffrättsligt åtal, skadat rykte och skadeståndsanspråk.

Ett steg i rätt riktning är personlig skyddsutrustning i form av ljusbågstestade kläder tillsammans med skydd för ansikte och händer. Det förmildrar skadorna vid händelse av en ljusbågsolycka men det är trots allt en allvarlig händelse och skyddsutrustning är inte tillräckligt. Det är hög tid att ta ett helhetsgrepp på ljusbågsfaran och skapa ljusbågssäkra arbetsplatser.

Läs mer om ljusbågar och vår arbetsmetod.

Kontakta oss för att få reda på hur du kan göra din arbetsplats säker mot ljusbågar.