Välkommen till Forum Säker Vård – Brandsäkerhet

Målet är att du ska få inspiration och möjlighet att dela dina erfarenheter och utmaningar. Vi kommer sprida kunskap, utbyta erfarenheter och skapa engagemang kring organisatoriskt brandskyddsarbete. Du kommer även vara delaktig i diskussionen om framtida utveckling av konceptet Säker Vård – Brandsäkerhet.

Hur gör du din organisation brandsäker?

Säker Vård – Brandsäkerhet är ett koncept utvecklat av vården för vården genom ett samarbete mellan Brandskyddsföreningen och Peritum. Konceptet ger medarbetarna kunskap om hur de förebygger och agerar vid brand.

Vi vill bjuda in dig som ansvarar för brandsäkerhetsarbetet eller dig som vill vara med och påverka framtidens säkerhetsarbete inom vården.

Vad är Säker Vård – Brandsäkerhet?

Det är en kunskapstjänst bestående av flera delar som alla bidrar till att skapa handlingskraft och ger er förutsättningar att värdera och agera rätt i en brandsituation.

Agenda

• Inledning 
• Skälig brandkunskap på ett effektivt sätt
 - Jakob Sandlund, Brandskyddsföreningen
• Framgångsfaktorer för en brandsäker organisation
 - Per Vågström, Region Norrbotten
 - Malin Tindberg, Region Skåne
• Utveckling av Säker vård – Brandsäkerhet
• Sammanfattning
Inklusive förmiddagskaffe

Tid & Plats

22 november, kl 09:00 till 11:30, The Winery Hotel, Solna
Forumet ligger i anslutning till Brandskyddsföreningens tematräff Brandskydd Inom Vård & Omsorg.

Moderatorer

Erik Öhrling, Patrik Hammar, Tomas Winter, Peritum Safety Management

Arrangörer

Peritum Safety Management

Forum Säker Vård – Brandsäkerhet är kostnadsfritt

Du får gärna sprida inbjudan till berörda inom din organisation som kollegor och beslutsfattare.

ANMÄL DIG HÄR