Våra produktområden

Vi är ett konsultföretag som vill vara er långsiktiga samarbetspartner. Med vår kompetens, koncept och produkter bidrar vi inom alla områden från analys och strategi, konceptutveckling, verksamhetsinförande och mätning och uppföljning. Vi kan även tillfälligt fylla olika säkerhetsroller för att leda ert säkerhetsarbete.

Tillsammans med övriga delar av Peritum Group kan vi erbjuda helhetslösningar inom verksamhetsinförande; inklusive förändringsledning, kommunikation och kunskapsöverföring.

Våra produktområden

Vi är ett konsultföretag som vill vara er långsiktiga samarbetspartner. Med vår kompetens, koncept och produkter bidrar vi inom alla områden från analys och strategi, konceptutveckling, verksamhetsinförande och mätning och uppföljning. Vi kan även tillfälligt fylla olika säkerhetsroller för att leda ert säkerhetsarbete.

Tillsammans med övriga delar av Peritum Group kan vi erbjuda helhetslösningar inom verksamhetsinförande; inklusive förändringsledning, kommunikation och kunskapsöverföring.

Safety Consulting

Våra konsulter har hög kompetens inom systematiskt säkerhetsarbete som skapar säkra beteenden. Att skriva policys, instruktioner och rutiner räcker inte, det behöver skapas en säkerhetskultur där alla har självinsikt och känner omtanke för varandra. Genom engagemang vill vi inspirera till handling och därmed åstadkomma den största effekten.

Safety Resourcing

Vi kan samordna säkerhetsarbetet i era projekt eller i er organisation. Det kan vara allt från och bygg- och arbetsmiljösamordning, koordinering av säkerhetsarbetet, till exempelvis elinstallatör för regelefterlevnad.

Safety Tools

Vi utvecklar, bevakar och utvärderar verktyg och hjälpmedel för att skapa säkra arbetsplatser. Det kan vara allt från kunskapshöjande lösningar, hjälpmedel som uppmärksammar risker, till produkter som skyddar mot olika faror.

Safety Consulting

Våra konsulter har hög kompetens inom systematiskt säkerhetsarbete som skapar säkra beteenden. Att skriva policys, instruktioner och rutiner räcker inte, det behöver skapas en säkerhetskultur där alla har självinsikt och känner omtanke för varandra. Genom engagemang vill vi inspirera till handling och därmed åstadkomma den största effekten.

Safety Resourcing

Vi kan samordna säkerhetsarbetet i era projekt eller i er organisation. Det kan vara allt från och bygg- och arbetsmiljösamordning, koordinering av säkerhetsarbetet, till exempelvis elinstallatör för regelefterlevnad.

Safety Tools

Vi utvecklar, bevakar och utvärderar verktyg och hjälpmedel för att skapa säkra arbetsplatser. Det kan vara allt från kunskapshöjande lösningar, hjälpmedel som uppmärksammar risker, till produkter som skyddar mot olika faror.

MALMÖ

Peritum AB
Axel Danielssons väg 267
SE-215 82 Malmö
Sweden
Org.nummer: 556679-2114
VAT: SE556679211401
+46 40 43 46 00
info@peritum.se

GÖTEBORG

Peritum AB
Stora Åvägen 21
SE-436 34 Askim
Sweden
Org.nummer: 556679-2114
VAT: SE556679211401
+46 40 43 46 00
info@peritum.se

STOCKHOLM

Peritum AB
Kommendörsgatan 33A
SE-114 58 Stockholm
Sweden
Org.nummer: 556679-2114
VAT: SE556679211401
+46 40 43 46 00
info@peritum.se
Genom våra partners täcker vi hela Norden.

MALMÖ

Peritum AB
Axel Danielssons väg 267
SE-215 82 Malmö
Sweden
Org.nummer: 556679-2114
VAT: SE556679211401
+46 40 43 46 00
info@peritum.se

GÖTEBORG

Peritum AB
Stora Åvägen 21
SE-436 34 Askim
Sweden
Org.nummer: 556679-2114
VAT: SE556679211401
+46 40 43 46 00
info@peritum.se

STOCKHOLM

Peritum AB
Kommendörsgatan 33A
SE-114 58 Stockholm
Sweden
Org.nummer: 556679-2114
VAT: SE556679211401
+46 40 43 46 00
info@peritum.se
Genom våra partners täcker vi hela Norden.